privacy

De volgende verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op het gebruik van ons online aanbod www.az-vitamins.store (hierna "website").


Wij hechten veel belang aan gegevensbescherming. Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt met inachtneming van de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO). Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om u het hierboven vermelde portaal te kunnen aanbieden. In deze verklaring wordt beschreven hoe en met welk doel uw gegevens worden verzameld en gebruikt en welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.


Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en overdragen van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

 

Verantwoordelijk

De verantwoordelijke voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens in de zin van Art. 4 Nr. 7 DSGVO is


AZ VITAMINS LLC
Trolley Vierkante Suite 20C
Wilmington
Delaware 19806
staat Delaware
de Verenigde Staten van Amerika

Tel: 0800-186-0130
e-mail: contact@az-vitamins.com

Registratienummer: 5188074
EIN 99-0378929


Indien u bezwaar wenst te maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door ons in overeenstemming met deze bepalingen inzake gegevensbescherming, hetzij in hun geheel, hetzij voor afzonderlijke maatregelen, kunt u uw bezwaar richten tot de verantwoordelijke.
U kunt dit privacybeleid te allen tijde opslaan en afdrukken.

 

Algemeen gebruik van de website

Hosting

De door ons gebruikte hostingdiensten dienen om de volgende diensten te verlenen: Infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die wij gebruiken voor de exploitatie van de website.


Daarbij verwerken wij, of onze hostingprovider, inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online-aanbod op basis van onze legitieme belangen bij een efficiënte en veilige verstrekking van dit online-aanbod in overeenstemming met de Duitse wet op de gegevensbescherming. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO.


Toegangsgegevens

Wij verzamelen informatie over u wanneer u deze website gebruikt. Wij verzamelen automatisch informatie over uw gebruikspatronen en interactie met ons en registreren gegevens over uw computer of mobiele apparaat. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken gegevens over elke toegang tot ons online aanbod (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten:

 

 • Naam en URL van het opgehaalde bestand
 • Datum en tijd van de opvraging
 • overgedragen datavolume
 • Bericht over succesvolle opvraging (HTTP-antwoordcode)
 • Browsertype en -versie
 • besturingssysteem
 • Referer URL (d.w.z. de eerder bezochte pagina)
 • Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website
 • internetdienstverlener van de gebruiker
 • IP-adres en de verzoekende provider

Wij gebruiken deze loggegevens zonder ze aan u persoonlijk toe te wijzen of ze op een andere manier te profileren voor statistische evaluaties met het oog op de werking, de veiligheid en de optimalisering van ons onlineaanbod, maar ook voor de anonieme registratie van het aantal bezoekers van onze website (verkeer) en van de omvang en het soort gebruik van onze website en diensten, alsook voor boekhoudkundige doeleinden om het aantal kliks te meten dat wij van samenwerkingspartners ontvangen. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) Met deze informatie kunnen wij gepersonaliseerde en locatiegebaseerde inhoud aanbieden en het verkeer analyseren, problemen oplossen en onze diensten verbeteren.


Dit is ook ons legitiem belang overeenkomstig Art. 6 para. 1 S. 1 f) DSGVO.


Wij behouden ons het recht voor de loggegevens achteraf te controleren indien er op grond van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat. Wij slaan IP-adressen gedurende een beperkte periode op in de logbestanden indien dit noodzakelijk is voor veiligheidsdoeleinden of voor de levering van een dienst of de facturering van een dienst, bv. indien u gebruik maakt van een van onze aanbiedingen. Na annulering van het bestelproces of na ontvangst van de betaling, verwijderen wij het IP-adres indien dit niet langer nodig is voor veiligheidsdoeleinden. Wij slaan ook IP-adressen op als wij een concreet vermoeden hebben van een strafbaar feit in verband met het gebruik van onze website. Wij slaan ook de datum van uw laatste bezoek op als onderdeel van uw account (bijv. wanneer u zich registreert, inlogt, op links klikt, enz.)


Cookies

Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om ons online aanbod te optimaliseren. Een sessiecookie is een klein tekstbestand dat door de respectieve servers wordt verstuurd wanneer u een website bezoekt en dat tijdelijk op uw harde schijf wordt opgeslagen. Dit bestand als zodanig bevat een zogenaamde sessie-ID, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Deze cookies worden verwijderd nadat u uw browser hebt afgesloten. Zij worden bijvoorbeeld gebruikt om u in staat te stellen de winkelwagenfunctie over verschillende pagina's te gebruiken.
Wij gebruiken ook in beperkte mate persistente cookies (eveneens kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen), die op uw eindapparaat blijven staan en ons in staat stellen uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen. Deze cookies worden op uw harde schijf opgeslagen en na de aangegeven tijd gewist. Hun levensduur is 1 maand tot 10 jaar. Hierdoor kunnen wij ons aanbod op een gebruiksvriendelijkere, effectievere en veiligere manier aan u presenteren en bijvoorbeeld informatie op de site tonen die specifiek op uw interesses is afgestemd.

Wij hebben u reeds over deze cookies geïnformeerd en om uw toestemming gevraagd toen u onze website opriep. Bovendien vindt de verwerking van cookies plaats op basis van de rechtsgrondslag van het hierboven genoemde art. 6 DSGVO.
Als u niet langer akkoord gaat met het gebruik van deze cookies op uw computer, kunt u de cookies in uw browser op elk moment verwijderen en ook voorkomen dat cookies in de toekomst worden opgeslagen. Aangezien wij in dit geval bepaalde informatie missen, is het mogelijk dat onze internetpagina's niet zo optimaal functioneren als gewoonlijk.


Ons legitiem belang bij het gebruik van cookies volgens Art 6 para. 1 blz. 1 f) DSGVO moet onze website gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger maken.
De volgende gegevens en informatie worden in de cookies opgeslagen:

 • Log-in informatie
 • Taal instellingen
 • ingevoerde zoektermen
 • Informatie over het aantal bezoeken aan onze website en het gebruik van individuele functies van onze website.

Wanneer de cookie wordt geactiveerd, krijgt hij een identificatienummer en worden uw persoonsgegevens niet aan dit identificatienummer toegewezen. Uw naam, IP-adres of soortgelijke gegevens waarmee de cookie aan u zou kunnen worden toegewezen, worden niet in de cookie geplaatst. Op basis van de cookie-technologie ontvangen wij alleen gepseudonimiseerde informatie, bijvoorbeeld over welke pagina's van onze winkel werden bezocht, welke producten werden bekeken, enz.
U kunt uw browser zo instellen dat u van tevoren wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en per geval kunt beslissen of u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten, of dat cookies volledig worden geweerd. Dit kan de functionaliteit van de website beperken.

 

 


E-mail contact

Als u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), slaan wij uw gegevens op voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval er vervolgvragen komen.
Dit is ook ons legitiem belang overeenkomstig Art. 6 para. 1 S. 1 f) DSGVO.
Andere persoonsgegevens slaan wij alleen op en gebruiken wij alleen als u daarvoor toestemming geeft of als dat wettelijk is toegestaan zonder speciale toestemming.


Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google heeft zich aangesloten bij de tussen de Europese Unie en de VS gesloten Privacy Shield-overeenkomst en heeft zichzelf gecertificeerd. Door dit te doen, verbindt Google zich ertoe de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Voor meer informatie, zie het hieronder gelinkte bericht: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoekers ervan wordt in het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.


Dit is ook ons legitiem belang overeenkomstig Art. 6 para. 1 S. 1 f) DSGVO.


In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres echter vooraf worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen.
Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) worden doorgestuurd naar Google en door Google worden verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Als alternatief voor de browser plug-in of binnen browsers op mobiele apparaten, kunt u op de volgende link klikken om een opt-out cookie in te stellen die het verzamelen door Google Analytics binnen deze website in de toekomst zal voorkomen (deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u de cookies in uw browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics uitschakelen
 
 
Bewaartermijn

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de beoogde doeleinden te verwezenlijken.


Verwerking van inventarisgegevens
Wij verwerken ook de hieronder beschreven inventarisgegevens.


Online-Shop
Voor een bestelling in onze online shop hebben wij uw hoofd-, communicatie- en betalingsgegevens nodig, zodat wij de ontvangst van de bestelling kunnen bevestigen, met u kunnen communiceren en de bestelling kunnen verwerken.


klantenrekening
Om u een gemakkelijke winkelervaring in onze online winkel te kunnen bieden, kunt u zich op onze website registreren door persoonlijke gegevens in te voeren. Dan hoeft u uw gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren als u een bestelling plaatst.

Voor nieuwe registraties verzamelen wij stamgegevens (bijv. naam, adres), communicatiegegevens (bijv. e-mailadres) en betalingsgegevens (bankgegevens), alsmede toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).

Om ervoor te zorgen dat uw registratie correct verloopt en om ongeoorloofde aanmeldingen door derden te voorkomen, ontvangt u na uw registratie per e-mail een activeringslink om uw account te activeren. Pas na een succesvolle registratie slaan wij de door u verstrekte gegevens permanent op in ons systeem.

U kunt te allen tijde een eenmaal aangemaakte klantenaccount door ons laten verwijderen zonder dat daarvoor andere transmissiekosten verschuldigd zijn dan de kosten volgens de basistarieven. Een kennisgeving in tekstvorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Wij zullen uw opgeslagen persoonsgegevens dan wissen, voor zover wij deze niet meer nodig hebben voor de afhandeling van bestellingen of vanwege wettelijke bewaarplichten.


nieuwsbrief

Om u onze nieuwsbrief te kunnen sturen, maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Alleen als u ons vooraf uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen, sturen wij u een activeringsmail en vragen wij u te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen door op een link in deze e-mail te klikken.
U kunt de registratie te allen tijde annuleren zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een kennisgeving in tekstvorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Natuurlijk vindt u in elke nieuwsbrief ook een link om u uit te schrijven.

 

De nieuwsbrief wordt verzonden via de verzenddienst Mailjet SAS,13-13 bis, rue de l'Aubrac, 75012 Parijs, Frankrijk, artegic AG, zanderstraße 7, D-53177 Bonn, promio.net GmbH, Giergasse 2,D-53113 Bonn.

De verzenddienstverleners worden  gebruikt op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met §§ 3 en 4 van de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO en een overeenkomst tot loonverwerking overeenkomstig §§ Art. 28 Abs. 3 p. 1 DSGVO gebruikt.

De verzenddienstverleners kunnen de gegevens van de ontvangers in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder ze aan een gebruiker toe te wijzen, gebruiken om hun eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld om de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor statistische doeleinden. De verzenddienstverlener gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of om de gegevens aan derden door te geven.


Productaanbevelingen

Wij sturen u regelmatig productaanbevelingen per e-mail, onafhankelijk van de nieuwsbrief. Op die manier sturen wij u informatie over producten uit ons assortiment waarin u wellicht geïnteresseerd bent op basis van uw recente aankopen bij ons. Daarbij houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. U kunt hiertegen te allen tijde bezwaar maken zonder dat u andere kosten hoeft te maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Een kennisgeving in tekstvorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Natuurlijk vindt u in elke e-mail ook een link om u uit te schrijven.

 

Rechtsgrondslag en bewaartermijn

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking overeenkomstig de bovenstaande alinea's is Art. 6 para. 1 S. 1 a), b) en f) GDPR. Onze belangen bij gegevensverwerking zijn met name het initiëren, sluiten en uitvoeren van contracten, alsmede directe reclame en productinformatie.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan nodig of wettelijk vereist is om de beoogde doeleinden te verwezenlijken.


Uw rechten als betrokkene bij de gegevensverwerking

Krachtens de toepasselijke wetgeving hebt u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, dient u uw verzoek per e-mail of per post, met duidelijke vermelding van uw identiteit, aan het in punt 1 vermelde adres te richten.

Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten.


Recht op bevestiging en informatie

U hebt het recht om te allen tijde van ons bevestiging te krijgen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt. In dat geval hebt u het recht om ons kosteloos om informatie te vragen over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen, samen met een kopie van deze gegevens. Voorts bestaat er een recht op de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking;
 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de geplande duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van die duur;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, dan wel van een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 • indien de persoonsgegevens niet bij u zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig  artikel 22 , leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor u.

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, hebt u het recht om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de GDPR in verband met de doorgifte.

 

Recht op correctie

U hebt het recht ons te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben onverwijld te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft u het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.


Recht op wissen ("recht om te worden vergeten")

Op grond van artikel 17, lid. 1 GDPR, heeft u het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen en zijn wij verplicht persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
 • U trekt uw toestemming voor de verwerking in op grond van  artikel 6 Abs. 1 S. 1 a) GDPR of 9 Abs. 2 a) GDPR en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is.a
 • Op grond van  artikel 21  lid. 1 GDPR en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig to Art. 21 Abs. 2 GDPR om bezwaar te maken tegen de verwerking.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan wij onderworpen zijn.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij  Artikel 8  Sectie. 1 GDPR opgehaald.

Indien wij de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en wij daartoe verplicht zijn op grond van Art. 17 para. 1 DSGVO, zullen wij redelijke stappen ondernemen, met inbegrip van technische maatregelen, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u verzocht hebt om wissing van alle koppelingen naar, of kopieën of replicaties van dergelijke persoonsgegevens, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging.


Recht om verwerking te beperken

U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 

 • de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren,
 • de verwerking is onwettig en u hebt geweigerd de persoonsgegevens te wissen en in plaats daarvan verzocht om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u de gegevens nodig hebt om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van:  Artikel 21  Sectie. 1 DSGVO, zolang nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van onze onderneming zwaarder wegen dan de uwe.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en u hebt het recht om deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen, op voorwaarde dat

 • verwerking op basis van toestemming  Artikel 6  Sectie. 1 zin 1 a) AVG of  Artikel 9  Sectie. 2 a) AVG of op basis van een contract  Artikel 6  Sectie. 1 blz. 1 b) DSGVO, en
 • de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Wanneer u uw recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig lid 1 uitoefent, hebt u het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks door ons aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is.


Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van  Artikel 6  Sectie. 1 blz. 1 e) of f) AVG om bezwaar in te dienen; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. We verwerken geen persoonsgegevens meer, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt om directe reclame te maken, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.

U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met  Artikel 89  Sectie. 1 AVG vindt plaats, tenzij de verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen.

 

Geautomatiseerde beslissingen inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treft.

Geautomatiseerde besluitvorming op basis van de verzamelde persoonsgegevens vindt niet plaats.

 

Recht om toestemming in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming


U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.


Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is.


dataveiligheid


We stellen alles in het werk om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen binnen het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en technische mogelijkheden.

Uw persoonsgegevens worden bij ons versleuteld verzonden. Dit geldt voor uw bestellingen en ook voor de klantenlogin. Wij gebruiken het SSL-coderingssysteem (Secure Socket Layer), maar willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Om uw gegevens te beveiligen, handhaven wij technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met artikel 32 AVG, die wij voortdurend aanpassen aan de stand van de techniek.

We kunnen ook niet garanderen dat ons aanbod op bepaalde tijden beschikbaar zal zijn; Storingen, onderbrekingen of storingen zijn niet uit te sluiten. Van de servers die we gebruiken wordt regelmatig en zorgvuldig een back-up gemaakt.

Openbaarmaking van gegevens aan derden

Indien en voor zover wij derden inschakelen om contracten uit te voeren (bijv. logistieke dienstverleners), ontvangen zij alleen persoonsgegevens voor zover de overdracht noodzakelijk is voor de bijbehorende dienst.

In het geval dat we bepaalde delen van de gegevensverwerking ("orderverwerking") uitbesteden, verplichten we verwerkers contractueel om persoonsgegevens alleen te gebruiken in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming en om de bescherming van de rechten van de betrokkene te waarborgen.

 

Gecontextualiseerde advertenties door Criteo

 Op deze website verzamelt Criteo GmbH (Gewürzmühlstraße 11, 80538 München) informatie over het surfgedrag in geanonimiseerde vorm voor marketingdoeleinden en slaat deze op met behulp van cookies. Criteo analyseert het surfgedrag en toont op basis daarvan productaanbevelingen als gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites (zogenaamde publishers). De gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van een website persoonlijk te identificeren. Elk ander gebruik of openbaarmaking aan derden vindt niet plaats. Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van Criteo en de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de analyse en opslag van uw surfgedrag door Criteo vindt u hier http://www.criteo.com/de/privacy.
Met Criteo Sponsored Products kunnen merken bieden op productplaatsingen in de vorm van productadvertenties op geselecteerde locaties binnen de website tijdens het websitebezoek van een gebruiker. Criteo Sponsored Products gebruikt cookies om gegevens over het browsegedrag te verzamelen (bijv. welke productcategorieën en productpagina's worden bekeken) en gegevens over de effectiviteit van productadvertenties (bijv. welke advertenties worden bekeken en aangeklikt en tot een productaankoop leiden). Bezoek de website voor meer informatie over door Criteo gesponsorde producten of om u af te melden voor de service http://www.criteo.com/de/privacy/ .

 

Externe betalingsdienstaanbieders

Wij maken gebruik van externe betalingsdienstaanbieders, via wiens platformen de gebruikers en wij betalingstransacties kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld elk met een link naar de gegevensbeschermingsverklaring): Klarna DE ( https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy ), Klarna AT ( https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal /terms/0/de_at/privacy ), Klarna CH ( https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_ch/privacy_bp ) en Klarna NL ( https://cdn.klarna .com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/privacy ).

Als onderdeel van de uitvoering van contracten maken we gebruik van de betalingsdienstaanbieders op basis van artikel 6 par. 1 verlicht. B. AVG een. Bovendien gebruiken we externe betalingsdienstaanbieders op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met art. Artikel 6 lid. 1 verlicht. B. DSGVO om onze gebruikers effectieve en veilige betalingsopties te bieden.

De gegevens die door de betalingsdienstaanbieder worden verwerkt, omvatten inventarisgegevens zoals naam en adres, bankgegevens zoals rekeningnummers of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN's en controlesommen, evenals contract-, totaal- en ontvangergerelateerde informatie. De gegevens zijn nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen verwerkt en opgeslagen door de betalingsdienstaanbieders. Dit betekent dat we geen account- of creditcardgerelateerde informatie ontvangen, alleen informatie met een bevestiging of negatieve informatie over de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kan de betalingsdienstaanbieder de gegevens doorgeven aan kredietbureaus. Het doel van deze verzending is om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren. Wij verwijzen naar de algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsverklaringen van de betalingsdienstaanbieders.

De algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve betalingsdienstaanbieders zijn van toepassing op de betalingstransacties, die toegankelijk zijn via de respectieve websites of transactie-applicaties. We verwijzen hier ook naar voor meer informatie en het doen gelden van intrekking, informatie en andere rechten van betrokkenen.

pushmeldingen

U kunt zich aanmelden om onze pushmeldingen te ontvangen. Voor het verzenden van onze pushmeldingen gebruiken we de verzendservice "CleverPush", die wordt aangeboden door CleverPush UG (beperkte aansprakelijkheid), Tonernstr. 1, 22049 Hamburg (“CleverPush”).
Via onze push-notificaties ontvang je regelmatig informatie over nieuwe producten, vouchers en speciale aanbiedingen.
Om u te registreren, moet u de vraag van uw browser bevestigen om meldingen te ontvangen. Dit proces wordt gedocumenteerd en opgeslagen door CleverPush. Dit omvat het opslaan van het tijdstip van registratie en uw browser-ID of uw apparaat-ID. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de processen bij misbruik en dient daarmee onze rechtsbescherming.
Om u de pushmeldingen te kunnen tonen, verzamelt en verwerkt CleverPush namens ons uw browser-ID en, in het geval van mobiele toegang, uw apparaat-ID.
Door u te abonneren op onze pushmeldingen, gaat u ermee akkoord deze te ontvangen. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens na registratie voor onze pushmeldingen is artikel 6 para. 1 verlicht. een AVG.
CleverPush evalueert ook statistisch onze pushmeldingen. Zo kan CleverPush herkennen of en wanneer onze pushmeldingen door u zijn weergegeven en aangeklikt.
U kunt uw toestemming voor de opslag en het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor het ontvangen van onze pushmeldingen en de hierboven beschreven statistische enquête te allen tijde intrekken voor de toekomst. Om uw toestemming in te trekken, kunt u de instelling voor het ontvangen van pushmeldingen in uw browser wijzigen. Als u onze pushmeldingen gebruikt op een desktop-pc met het besturingssysteem "Windows", kunt u zich ook afmelden voor onze pushmeldingen door met de rechtermuisknop op de betreffende pushmelding te klikken in de instellingen die daar verschijnen.
Uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Uw gegevens worden dus bewaard zolang het abonnement op onze pushmeldingen actief is.
Het annuleringsproces wordt in detail uitgelegd onder de volgende link: https://cleverpush.com/faq.